İnternet sitemize hoş geldiniz. Bu internet sitesinde sunulan içerik Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından sağlanmakta olup, site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi AIFD’ye aittir.
İnternet sitemize ilişkin kullanım koşullarımız aşağıda yer almaktadır. Sitemize erişim sağlayan ve sitemizden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler kullanım koşullarımızı kabul etmiş sayılırlar. AIFD gerekli gördüğü hallerde kullanım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tanımlar

AIFD: Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

Site: AIFD tarafından belirlenen içeriklerin sunulduğu “www.aifd.org.tr”
adresli internet sitesidir.

Üye: AIFD üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişi temsilcileri

Ziyaretçi: Siteyi kullanan sanal, gerçek veya tüzel kişi tüm kullanıcılar

İçerik: Sitede yayınlanan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam vb. yazılı, görsel ve işitsel imgeler

Link: Site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyaya ya da içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı

Kişisel Veri: Üye ve diğer ziyaretçilerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgilerdir.

Kişisel Verinin İşlenmesi:
Kişisel verilerin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Tıbbi Bilgiler ve Koşullar :
Derneğimize ait bu site sağlık hizmeti vermemekte, herhangi bir ilaç kullanımı ya da tedavi yöntemini önermemektedir. Sitemizde paylaşılan bilgiler, bu firmalar tarafından üretilen ilaçların kullanılması yönünde hiçbir tavsiye içermemektedir.
Yine sitemizde yer alan, ülkemizde ve dünyada ilaç kullanımına – ilaç sektörünün gelişimine dair çalışmalar ve raporlar da bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır. Hastalıkların tanı ve tedavilerinin yalnızca uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilebileceğini, bu doğrultuda birçok ilaca ve tıbbi cihaza erişimin reçete ile mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz. Tıbbi bir rahatsızlığınız olması halinde mutlaka doktorunuza başvurmanızı öneririz.
Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya ait olup, bilgilerin hatalı şekilde yorumlanmasından ve paylaşılmasından kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sitemiz sorumluluk kabul etmemektedir.

Genel Bilgiler ve Koşullar:
AIFD, bu sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda azami özen göstermekle birlikte, bu bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır. Sitedeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya siteye ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, AIFD’ye hiçbir borç, sorumluluk ve mükellefiyet yüklenemez. AIFD bir Dernek olarak ticari amaç gütmemekte, herhangi bir ticari faaliyet yürütmemektedir. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden sağlanan içerik ve içeriğin amacı ticari olarak kullanılamaz ve yorumlanamaz. İşbu kullanım koşulları ile gizlilik politikası hükümleri değerlendirilirken AIFD’nin ticari bir kuruluş olmadığı ve ticari faaliyette bulunmadığı hususu göz önünde tutulmalıdır.

Sağlanan İçerik ve Bilgi Paylaşımı:
Sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, raporlar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin dizaynı AIFD’nin ve AIFD’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan makalelerin, tasarımların, resimlerin, sunumların, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Ziyaretçiler ve üyeler, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AIFD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ziyaretçi ve üyeler, AIFD hizmetlerini, AIFD bilgilerini ve AIFD’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının AIFD’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve AIFD’nin yazılı izni ile mümkündür.

Bağlantılar:
Bu site, içeriği AIFD’nin kontrolünde bulunmayan başka web sitelerine ait “köprü” ya da “link” adı verilen bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin içeriklerinden, toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesinden, kullanımından veya ifşa edilmesinden AIFD sorumlu değildir. Bu sitelerin kullanımı esnasında oluşabilecek hata, kesinti vb. durumlarla ilgili AIFD hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Benzer biçimde başka sitelerden AIFD’nin izni olsun ya da olmasın AIFD sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle AIFD’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Çerezler:
Site, üye ve ziyaretçilerin bilgisayarlarına “çerezler” gönderebilir. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezler kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir çerezler gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.
Çerezlerler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış çerezler dosyalarından veri sağlayamaz. Çerezler sisteminize zarar vermez. AIFD çerezleri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

Güvenlik:
Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak adına AIFD tarafından gerekli teknik önlemler alınmaktadır. Ancak alınan önemlere rağmen siteye siber saldırı vb. eylemler gerçekleştirilebilir. AIFD bu gibi durumlarda siteye erişiminizle bağlantılı olarak bilgisayarınızın veya diğer donanımınızın görebileceği zararlarla ve/veya bilgisayarınıza bulaşabilecek virüslerle ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. AIFD sitede bıraktığınız kişisel bilgilerin de yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez. Üye ve ziyaretçiler siteyi ziyaret sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar.