İlaçlar ve aşılar, insanların daha uzun, daha sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerine yardımcı olmada en güçlü araçlardandır. 1980’den bu yana HİV kaynaklı ölüm oranlarında %80’in üzerinde azalma olduğu görülmektedir. 1990’dan bu yana kanser kaynaklı ölüm oranlarında %20 düşüş olmuştur. Son farmasötik yenilikler, Hepatit C hastalarının %90’ının 12 haftalık ilaç kürü uygulanarak tedavi edilebileceğini göstermiştir.

Avrupa’da yaşayan 15 milyon Hepatit C hastasının %95’i, 8-12 hafta süren tedaviyle iyileşmektedir.

2000-2012 yılları arasında kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüm oranı, gelişmiş Avrupa ülkelerinde %37 azalmıştır.

2000-2012 yılları arasında geliştirilen yeni tedaviler, diyabet ölüm oranlarında Kore’de %48 ve Çin’de %31 azalmaya katkıda bulunmuştur.

1991’den bu yana, tüm kanser türlerinin ölüm oranlarında %21 azalma olmuştur.

1991’den bu yana Fransa’da, HİV hastaları için yaşa göre standardize edilmiş ölüm oranlarında %94 azalma olmuştur.

Gelişmekte olan 7000’in üzerinde yenilikçi ilaçların tıbbi alandaki heyecan verici etkileri, hastaların ve sağlık hizmetlerinin karşılaştığı zorlukları ele almada kilit bir rol oynayacaktır.

Artan sağlık talebi baskısı altında, sağlık hizmetlerinin karşı karşıya kaldığı alım gücü sorunlarının ve yenilikçi ilaçların satın alınabilirliğine ilişkin endişelerin olduğunu biliyoruz. İlaç endüstrimiz ilaçların daha ulaşılabilir ve sağlık hizmetlerinin daha sürdürülebilir olmasında çözümün bir parçası olmak istemektedir.

Sağlık hizmetlerindeki tüm paydaşlarımızla amacımız ortaktır: En yeni, etkili ve yaşam kurtaran ilaçlara, hastaların hızlı erişimini sağlamak! Bu yüzden, yenilikçi ilaçların gelecekteki yerini de göz önünde bulundurarak, ilaçların daha ulaşılabilir ve sağlık hizmetlerinin daha sürdürülebilir olmasını sağlamada çözüm bulmak için hükümetler ve sağlık hizmetleriyle çalışıyoruz.

Gelecekte, sonuca veya değere dayalı sözleşmelere, yeni fiyatlandırma modelleri geliştirerek, sürdürülebilir sağlık hizmetleri inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu henüz başlangıç aşamasında ve gerçek bir yenilik yaratmak için hastalar, sağlık hizmeti verenler, vergi mükellefleri ve ilaç endüstrisi ile ortaklık gerektirmektedir.

Kaynak: Health Advances analysis; [1] PhRMA 2016 Prescription Medicines: Costs in Context; [2] WHO Mortality Database (accessed February 2016). [2] EFPIA 2015 Health & Growth Evidence Compendia analysis of PhRMA 2014 25 Years of Progress Against Hepatitis C and PhRMA 2015 Pharma Profile.