GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

AIFD ( Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ), site üzerinden üyeler ve ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) kapsamında oluşturulan “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu kapsamda Kanun’da belirtilen amaca uygun olarak ziyaretçi ve üyelere ait kişisel bilgileri işleyebilir.

Kişisel Verilerin, Toplanması, İşlenmesi ve Paylaşımı :

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca derneğimizin amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim) sizlerden talep edilebilir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek, işbirliği içerisinde bulunduğumuz kurumlarla paylaşılacak ve saklanacaktır. AIFD özellikle üye ve ziyaretçilerin sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. kişisel bilgileri istatistiki olarak değerlendirebilir. Ticari olmayan organizasyonların duyurusunu yapmak ve kişiye yönelik ticari olmayan hizmetler sunmak gibi amaçlarla kullanabilir.
Derneğimizin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, derneğimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

Ziyaretçi ve üyelere ait kişisel bilgiler kural olarak Dernekle ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz. Ancak istisnai olarak kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi üzerine bu mercilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları :

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında ilgili kişi her zaman İnternet sitesi veri tabanımızda kayıtlı bilgilerinizi sorgulamak veya kişisel verilerinizi düzeltmek, güncellemek, silinmesini talep etmek ve kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği konusunda bilgi almak amacıyla internet sitemizde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Dernek merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesi talepleri, uymamız gereken geçerli yasal ve etik raporlama veya belge dosyalama veya saklama yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Küçüklere Ait Kişisel Bilgiler :

Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır. AIFD, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde Dernek merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Mücbir Sebepler :

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AIFD işbu “Aydınlatma Metni” ile “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlarda AIFD’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

İletişim :

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na ilişkin herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz bulunduğu takdirde info@aifd.org.tr adresinden Dernek merkezimiz ile iletişime geçmenizi rica ederiz.