Güneşin Kendi Ekseni Etrafında Dönüşünün Keşfi

12.04.2018

El-Fergani, 9. yüzyılda yaşamış, Batı’da Alfraganus ismi ile bilinen önemli Müslüman astronomdur. Güneş’in kendi ekseni etrafında döndüğünü keşfeden ilk bilim insanıdır. Halife El-Memun’un isteği üzerine, Dünya’nın yarıçapını ve meridyenler arasındaki uzaklığı ölçmüş, gezegen ve gökcisimlerinin büyüklüğünü de ölçmeye çalışmıştır.

Columbus, Amerika’yı keşfettiği meşhur seyahatinde El-Fergani’nin ölçümlerinden faydalanmıştır. Güneş tutulmalarını başarılı bir şekilde öngören bir model geliştiren El-Fergani, ortaçağda Batı’da epey etkili olmuş ve eserleri Kopernik’e kadar otorite olarak kabul görmüştür.

Dante’nin ünlü eseri İlahi Komedya’da ortaya koyduğu astronomi tablosu, El-Fergani’nin evren anlayışıdır. El-Fergani’nin geliştirdiği Nil’in su seviyesindeki değişimleri sistematik olarak ölçmeyi amaçlayan nilometre, kendi dönemi için en büyük bilimsel araç niteliğindedir.