AIFD Yönetimi II. İlaç Kurultayı’nda Konuştu

30.03.2018

AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aral, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 30 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da organize ettiği İkinci İlaç Kurultayı’nda açılış konuşmalarından birisini yaptı.

AIFD Genel Sekreteri Ümit Dereli de İkinci İlaç Kurultayı’nın ilk oturumunda On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları’nda “ülkemiz ilaç endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve dünya ilaç değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak” olarak tespit edilen ilaç sektörü vizyonunu hayata geçirmek için gerekli adımlara değindi.

Elif Aral konuşmasının sonunda şu tespit ve temennilerde bulundu:

Ülkemizde yenilikçiliğe ve ileri teknolojiye odaklanarak katma değerimizi ve küresel rekabetçiliğimizi arttırmak,

 • Tüm ürünleri Türkiye’de üretmeye çalışmak yerine ürettiğimiz katma değeri yüksek ürünleri tüm dünyaya satabilmeyi hedeflemek
 • Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ortamının Dünya ilaç Ar-Ge ağlarına entegrasyonunu sağlamak,
 • Keşiften erişime bu sektörün tüm paydaşları ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Türkiye’yi bu alanda lider ülkelerden biri konumuna getirecektir.

Küresel rekabetçilik vizyonumuz ışığında, ilaç sektörü gelişimi için ekosistem unsurlarını kısaca değerlendirdiğimizde birkaç konu öne çıkıyor;   

Bunlardan ilki, öngörülebilir bir iş ortamının oluşturulması:

 • Sektöre yönelik düzenlemelerde öngörülebilirlik, istikrar ve güven aksarsa Türk ilaç sektörünün sağlıklı gelişimi de duraksayabilir.
 • Bu nedenle, doğru bir iş ve yatırım ortamının en önemli unsuru öngörülebilir bir mevzuat altyapısının olmasıdır.
 • Temel mevzuatta yapılacak güncellemeler sektörün önümüzdeki yıllardaki gelişimini şekillendirecek önemdedir.
 • Türkiye’nin küresel alanda rekabetçi olma iddiasını destekleyen, dünya ile entegre, en üst standartların esas alındığı mevzuat altyapısı en doğru yönlendirici ortamı yaratacaktır.

 Bir diğeri ise  Klinik Araştırmalar:

 • İlaç sektörü Dünya’da AR-GE’ye en çok yatırım yapan sektör ve yıllık AR-GE harcaması 160 milyar dolara ulaşıyor.
 • Dünya’nın 18’inci büyük ilaç pazarı olan ülkemiz, ilaç AR-GE’sinin %50 sinden fazlasını oluşturan klinik araştırmalara bakıldığında, toplam klinik araştırma sayısı bakımından 26. sırada bulunuyor.
 • Ülkemizin klinik araştırma altyapısının geliştirilmesi, ilaç, tıbbi malzeme ve  cihaz  gibi küresel rekabetçiliğimizi artırmayı hedeflediğimiz tüm alanların öncelikli koşuludur.
 • Ülkemizin küresel araştırma ağları ile entegrasyonu sağlanarak çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yapılan ve güçlü altyapılar gerektiren ilaç Ar-Ge’sinin, klinik araştırmaların ülkemizin entegrasyonu sağlanmalıdır.