AIFD’nin TÜSEB ortaklığında yürüteceği, İSTKA tarafından desteklenen, BIOStartup CoronaSprint Programı başlıyor

12.06.2020

BIOStartup mezunları, COVID-19 ile mücadele sürecine, 8 Haziran’da başlayan CoronaSprint programı ile katkı vermeye devam edecek. CoronaSprint, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaca yönelik çözümleri hızlandıracak.

İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen, BIOStartup CoronaSprint Programı 8 Haziran tarihinde başladı. BIOStartup CoronaSprint, hastaların yenilikçi ilaç ve tedavilere erişimlerini hızlandırma ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir çalışma ortamını sağlama amacıyla faaliyet yürüten ve halihazırda 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) proje ortaklığında hayata geçiyor. CoronaSprint, ilgili alanlarda uzman mentörler ve ReDis Innovation işbirliğinde yürütülecek.

İki ay sürecek programda AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program’ın mezun havuzunda yer alan startuplar, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya geçirmek için çalışacaklar.

BIOStartup CoronaSprint’in ilk aşaması kapsamında, BIO Startup Program mezunlarından beş startup 8- 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve 64 ülkeden üst düzey katılımcıları bir araya getiren dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital’e katıldı. Burada COVID-19’a yönelik projelerini küresel aktörlere sunma şansına sahip oldular. Biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunan BIO Digital’e katılan startuplar bu yıl COVID-19 ile ilgili oturumlara da katılarak edindikleri deneyimleri, CoronaSprint katılımcıları ile paylaşma fırsatı bulacaklar.

BIOStartup CoronaSprint, hakkında görüşlerini paylaşan AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, “Dünyada ilaç Ar-Ge sürecinin temel araştırma kısmının giderek daha çok startuplar üzerinden gerçekleştiği günümüzde, Türkiye’deki startupların küresel bir sorunun çözümü için BIOStartup CoronaSprint kapsamında bir araya gelmiş olması bizlere heyecan ve mutluluk veriyor. BIOStartup Program ile elde edilen son 5 yılın tecrübe ve yetkinliği, küresel bir kriz anında bize çok çevik davranarak acil ve yeni ihtiyaçlara yönelik özel bir program tasarlama imkanı verdi. Diğer bir deyişle, inovasyon kapasitesi bir anda ortaya çıkmıyor; uzun vadeli düşünüp, sabırla sürekli yatırım yapıp deneyim kazanmak gerekiyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız özverili çalışmaların meyvesini bu kriz ortamında topluyoruz. Öte yandan, projenin sağlık ekosistemindeki çok değerli aktörler tarafından sahiplenilmesinin, inovasyon kültürünün desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. COVID-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünüldüğünde, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerin ancak ilaç endüstrisi, akademi, startuplar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. BIOStartup CoronaSprint, hem sorun alanlarının tespitinde hem de çözümünde katılımcı bir model uyguluyor ve bu alanda ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı işbirliklerini hayata geçirme açısından hızlandırıcı bir rol üstleniyor.”

İki aylık bir süreci kapsayan BIOStartup CoronaSprint dört temel aşamadan oluşuyor. Aşamalar şöyle sıralanıyor:

Aşama 1: BIO Digital’a katılım

Aşama 2: İhtiyaç analizi çalıştayları

Aşama 3: Önceliklendirilen ihtiyaçlara yönelik ilgili takımların sprint süreci ile çözüm yol haritalarını oluşturması

Aşama 4: Sprint süreci çıktılarının sahadaki ihtiyaçlarla uyumunun ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki aşamaların planlanması