Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AIFD) Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

16.02.2016

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AIFD) 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da AIFD’nin yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi. AbbVie Türkiye Genel Müdürü Dr. Mete Hüsemoğlu AIFD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AIFD) 13. Olağan Genel Kurulu, 12 Şubat 2016 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirdi. Genel Kurul’da, derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısında yaptığı görev dağılımı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Dr. Mete Hüsemoğlu’nun getirilmesine karar verdi. Başkanvekilliği ’ne GSK Türkiye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Emin Fadıllıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ise Elif Aral (Pfizer Türkiye Genel Müdürü), Dr. Peter Desmond Catalino (Novartis Türkiye Ülke Başkanı), Şebnem Girgin (Lundbeck Genel Müdürü) ve Asgar Rangoonwala (Janssen Türkiye Genel Müdürü) getirildi. Dr. Pelin Eriştiren İncesu (AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı ) ise yeni Yönetim Kurulu’nda Sayman üye olarak görev yapacak.

Derneğin 2016 yılı öncelikleri, stratejileri ile faaliyet programı ve projelerinin de görüşülüp karara bağlandığı Genel Kurul sonrasında yaptığı açıklamada ilaç endüstrisi açısından 2015 yılını değerlendiren Dr. Mete Hüsemoğlu, hastalar, toplum ve ülke ekonomisi için yenilikçi çözüm önerileri geliştirerek tüm paydaşlar için değer yaratmak misyonuyla yola çıktıklarının altını çizerken, ilaç değer zincirinin tüm aktörlerinin bir araya gelerek, ortak sorunlara ortak çözümler araması gerektiğini belirtti. “Araştırmacı ilaç endüstrisi olarak ilk hedefimiz, bilim ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, yıllarca süren araştırma ve geliştirme süreçleri sonucunda ortaya çıkan, hayat kurtaran yenilikçi ilaç ve tedavileri Türkiye’de hastalarımızın kullanımına tüm dünya ile eşzamanlı sunmak” ifadelerini kullanan Dr. Hüsemoğlu, kurulduğu 2003 yılından bu yana faaliyetlerini “Türk tıbbında ‘yenilikçi’ ürünlere, teknoloji ve bilgiye erişimi artırmak, sağlık alanında ‘etik ve şeffaf’ bir ortam oluşturulması için çalışarak ülkemiz sağlık sektörüne katkıda bulunmak” misyonuyla sürdüren AIFD’nin çalışmalarına 2016 yılında da aynı heyecan ile devam edeceğini belirtti.

Yenilikçi ilaç endüstrisinin hastalıklara çözüm bulmak ve insanlığa fayda sağlamak amacıyla global anlamda yaptığı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dikkat çeken Dr. Hüsemoğlu, endüstrinin 2015 yılında global anlamda 141 milyar dolarlık bir kaynağı, araştırma ve geliştirmeye ayırdığını, onlarca yıl süren ve bilim ve teknolojinin en ileri imkanlarının kullanıldığı ilaç geliştirilme süreçleri sonucunda ortaya çıkan moleküllerin, hastaların hizmetine sunulduğunu anımsattı. Dünyada başka hiçbir endüstrinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, yenilikçiliğe bu kadar yatırım yapmadığını ifade eden Dr. Mete Hüsemoğlu, ilaç endüstrisinin kaliteli insan kaynağı, yüksek teknolojili üretim ve geliştirme altyapısı ve kapasitesi sayesinde savunma, uzay ve bilgi iletişim endüstrileri dahil olmak üzere, tüm diğer endüstrilerden daha fazla kaynağı ve bilgiyi, insan hayatı kurtarmak ve hayata değer katmak üzere yatırıma dönüştürdüğünü ifade etti.

Sağlık sistemiyle ilgili güçlükler karşısında dünyada yepyeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü belirten Dr. Hüsemoğlu, sürdürülebilir sağlık tartışmalarında yer almanın hem hastalar, hem toplum, hem de bir bütün olarak sisteme yenilikçi çözümler sunmak için oldukça önemli olduğuna inandıklarını belirten AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu, “AIFD olarak yenilikçilik, ileri teknoloji ve yoğun Ar-Ge’ye dayanan araştırmacı ilaç endüstrisinin Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. İlaçta yenilikçiliği ve Ar-Ge ile üretim yatırımlarını destekleyerek Türk toplumunu sağlıklı yaşlandırmak, ekonomik büyümeye katkı sağlamak ve dünya ile rekabet edebilecek küresel bir güç olmak için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.” dedi.

Büyük bir potansiyeli olmasına rağmen Türkiye’de ilaç sektörünün henüz dünya ile rekabet edebilen, tüm paydaşlar için optimum kazanımlar ve değer tesis eden bir konuma ulaşmadığını vurgulayan Dr. Hüsemoğlu, “Türkiye’nin makro anlamda yakaladığı büyüme hızı ve başarılara yakışır şekilde, hastaların en gelişmiş tedavilere dünyanın gelişmiş ülkelerinin hastalarıyla eş zamanlı erişebileceği, ilaç sektörünün de öngörülebilir, sürdürülebilir bir ortamda, yatırımlarına devam ettirebileceği bir geleceğin bizi beklediğine ilişkin inancımızı koruyoruz.” dedi.

AIFD çatısı altında çok değerli bir bilgi birikimini ve uluslararası deneyimi bir araya getirdiklerini ifade eden Dr. Hüsemoğlu, AIFD’nin, hastaların yenilikçi ilaçlara erişiminin güçlenmesi ve Türkiye ilaç sektörünün sürdürülebilir bir yatırım ortamına kavuşması, sektörün küresel rekabet gücünü artırılması için tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.