Geleneksel AIFD – TİTCK Buluşması Ankara’da gerçekleştirildi

12.11.2019

AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz’ün açılış konuşmaları ile başlayan toplantının ilk bölümünde, TİTCK Kurum Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, TİTCK Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı Ecz. Hacer Coşkun Çetintaş, AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu, AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli ve AIFD Genel Sekreter Yardımcısı Başak Yılmaz’ın katılımlarıyla bir panel gerçekleştirildi ve sektörün gündemindeki önemli konular değerlendirildi.

Toplantının ilk bölümünde ayrıca, Araştırmalar Dairesi Başkanı Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Daire Başkanı Dr. Ecz. N. Demet Aydınkarahaliloğlu, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil Aksoy , İlaç Denetim Daire Başkanı Uzm. Ecz. Sevil Azak Sungur, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Evren Alğın Yapar bizzat sektörün sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdılar.

Toplantının ikinci bölümündeyse İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı Ecz. Hacer Coşkun Çetintaş ve Ruhsat Dairesi Birim Sorumluları Uzm. Ecz. Gizem Özatkan, Dr. Ecz. Dilek Atabey, Uzm. Ecz. Zeynep K. Uğuz, Uzm. Ecz. Hülya Karahasanoğlu, Uzm. Ecz. Mesut Arısan ve Ecz. Ümit Kaçar, yaptıkları sunumlarla sektörün gündeminde olan konulara dair görüş ve önerilerini aktardılar.