‘’Hastalar ve Hasta Dernekleri ile Etkileşim Önerileri Dokümanı’’ tamamlandı.

25.01.2021

AIFD Hasta İlişkileri çalışma komitesinin, AIFD Üye firmalarının Hastalar ve Hasta Dernekleri ile iletişiminde yol gösterici olmasını hedefleyerek hazırlamış olduğu ‘’Hastalar ve Hasta Dernekleri ile Etkileşim Önerileri Dokümanı’’ tamamlandı.

HASTALAR VE HASTA DERNEKLERİ İLE ETKİLEŞİM ÖNERİLERİ_TR_ENG_20210108.pdf