Startuplar COVID-19 ile mücadele için güçlerini birleştiriyor!

30.06.2020

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, AIFD’nin TÜSEB ortaklığında ve ReDis Innovation işbirliğiyle yürüteceği BIOStartup CoronaSprint Projesi başladı. Proje kapsamında, sprint metodolojisinin kullanımıyla COVID-19 sürecinde oluşan ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve paydaşların desteğiyle söz konusu ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler üretilmesi amaçlanıyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen, BIOStartup CoronaSprint Projesi 8 Haziran tarihinde başladı. BIOStartup CoronaSprint, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) proje ortaklığında hayata geçiriliyor. CoronaSprint, ilgili alanlarda uzman mentörler ile ReDis Innovation’un işbirliğinde yürütülecek.

İki ay sürecek programda AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program’ın mezun havuzunda yer alan startuplar, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya geçirmek için çalışacaklar.

Sprint metodolojisinin, Google Ventures (GV) tarafından geliştirilen bir hızlı inovasyon üretme yöntemi olduğunu belirten AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın: “Sprint metodolojisi, kullanıldığı alana göre zaman zaman değişebilmekle birlikte, yenilikçi fikir geliştiren ekipleri altı adımda buluşturuyor. Bu adımlar; anlamlandırma, tanımlama, çözüm tasarlama, kararlaştırma, prototip geliştirme ve doğrulama. Sprint metodolojisi tüm bu aşamalarıyla sorunların tespiti, çözüm alternatifleri üretme, tartışma, planlama, tasarım, prototip üretme, pilot üretim, test etme, son kullanıcılara ulaştırma gibi uzun zaman alan süreçleri hızlandırıyor.

Geçmiş yıllarda yaptığımız özverili çalışmaların meyvesini bu kriz ortamında topluyoruz. Öte yandan, projenin sağlık ekosistemindeki çok değerli aktörler tarafından sahiplenilmesinin, inovasyon kültürünün desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. COVID-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünüldüğünde, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerin ancak ilaç endüstrisi, akademi, startuplar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. BIOStartup CoronaSprint, hem sorun alanlarının tespitinde hem de çözümünde katılımcı bir model uyguluyor ve bu alanda ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı işbirliklerini hayata geçirme açısından hızlandırıcı bir rol üstleniyor.”

İki aylık bir süreci kapsayan BIOStartup CoronaSprint dört temel aşamadan oluşuyor. Aşamalar şöyle sıralanıyor:

Programın ilk aşamasında startuplar dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonuna katıldı

BIOStartup CoronaSprint’in ilk aşaması kapsamında, BIO Startup Program mezunlarından beş çalışma alanını temsilen (ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık) beş startup 8- 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve 64 ülkeden üst düzey katılımcıları bir araya getiren dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital’e katıldı. Burada COVID-19’a yönelik özel oturumlara katılarak kendi çözümlerinin ve araştırma alanlarının küresel dinamiklerle ilişkisini test ettiler. Biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunan BIO Digital’e katılan startuplar bu yıl COVID-19 ile ilgili oturumlara da katılarak edindikleri deneyimleri, Sprint sürecinde yer alacak diğer katılımcıları ile paylaşacaklar.

BIOStartup CoronaSprint Projesinin en önemli aşamalarından olan ihtiyaç analizi çalıştayları TÜSEB yetkilileri, AIFD üyesi firmaların temsilcileri, BIOStartup mezunları ve ilgili uzmanların katılımıyla ReDis Innovation işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 25 Haziran 2020’de ilki tamamlanan çalıştayın ikincisi 2 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Dijital platformlar üzerinden yapılan çalıştaylar sayesinde sahadaki çalışmaları yakından izleyen ve aynı zamanda uygulamasında yer alan uzmanların ve proje ortaklarının katkısıyla ihtiyaçlar tanımlanacak. Tanımlanan ihtiyaçlar önceliklendirilerek programa katılan startup takımları ile eşleştirilecek, sprint sürecinde startuplar mentörlerin de desteği ile bu ihtiyaçlara yönelik çözüm yol haritalarını oluşturacaklar.  Sprint sürecinin son aşamasında çıktıların sahadaki ihtiyaçlarla uyumu ve uygulanabilirliği değerlendirilecek.