“Türkiye İçin Klinik Araştırma Stratejisinin Faydaları-Yenilik Temelli Büyüme İçin Yol Haritası” başlıklı rapor 17 Eylül’de kamuoyuna açıklanıyor

16.09.2020

Türkiye’nin klinik araştırma alanındaki yüksek potansiyelini ortaya koyan “Türkiye İçin Klinik Araştırma Stratejisinin Faydaları-Yenilik Temelli Büyüme İçin Yol Haritası” başlıklı rapor 17 Eylül’de kamuoyuna açıklanacak 

AIFD’nin desteğiyle, araştırma şirketi IQVIA tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye orta vadede doğru bir strateji ile klinik araştırmalardan yıllık 1 milyar dolar ekonomik değer üretme potansiyeline sahip. Raporda yer alan önemli bulgular ve 11. Kalkınma Planı hedeflerinden birisi olan ‘Türkiye’nin klinik araştırmalarda bölgesel lider olması’ için önerilen yol haritası kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı TÜSEB Biyoteknoloji Sempozyumu’nda açıklanacak.

Hastaların yenilikçi ilaç ve tedavilere erişimlerini artırma ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir çalışma ortamını sağlama amacıyla faaliyet yürüten ve halihazırda 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AIFD) desteğiyle, araştırma şirketi IQVIA tarafından hazırlanan “Türkiye İçin Klinik Araştırma Stratejisinin Faydaları-Yenilik Temelli Büyüme İçin Yol Haritası” başlıklı raporun bulguları 17 Eylül Perşembe günü Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Biyoteknoloji Sempozyumu’nda kamuoyuna açıklanacak.

Türkiye’nin klinik araştırma açısından sahip olduğu potansiyel değeri politikalar, trendler ve paydaşlar ile sağlık, ekonomi ve bilimsel faydalar açısından ele alan rapor, bir klinik araştırma stratejisi oluşturmanın Türkiye açısından önemini inceliyor ve böylesi bir stratejinin nasıl başarılı bir şekilde uygulanacağına dair önerilerde bulunuyor. Türkiye’nin halihazırda klinik araştırma sayısında dünyada 26.sırada olduğu, ancak klinik araştırma altyapısının, kapasitesinin ve becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasına girebileceği gösteriliyor

TÜSEB Biyoteknoloji Sempozyumu içinde yapılacak rapor lansmanının açılış konuşmalarını Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu ve EFPIA Genel Sekreteri Nathalie Moll yapacak. IQVIA Sorumlu Müdürü Şule Sencer Akbil’in yapacağı rapor sunumunun ardından “Klinik Çalışmaların Türkiye için Önemi ve Yol Haritasının Hayata Geçirilmesi için Nasıl Bir Ortak Çalışma Modeli?” başlıklı bir panel de düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof.Dr Ahmet Gül’ün moderatörlüğündeki panelde TİTCK Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Nihan Burul Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Planlar ve Programlar Genel Müdürü Kutluhan Taşkın, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, TÜSEB Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Satman ve IQVIA Danışmanlık Ülke Müdürü Özgür Ertok panelist olarak yer alacaklar.

TÜSEB Biyoteknoloji Sempozyumu internet sayfası: https://www.bioexpo.com.tr/sempozyum