Viyana’da Yapılan DIA Europe Konferansında AIFD’nin Girişimleri ile Türkiye Paneli Düzenlendi

19.02.2019

5-7 Şubat 2019 tarihinde Viyana’da yapılan DIA Europe Konferansında AIFD’nin girişimleri ile Türkiye paneli düzenlendi. 6 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen oturumda TİTCK Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Ecz. Nihan Burul Bozkurt, İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ecz. Hacer Coşkun Çetintaş ve Sağlık Uzmanı Ecz. Oğuzhan Koyuncu katıldı.

EFPIA Turkey Regulatory Network Başkanı Dr. Virginia Acha tarafından moderatörlüğü yapılan “Driving for Regulatory Excellence in Turkey” isimli panelde AIFD Genel Sekreter Yardımcısı Başak Yılmaz tarafından da bir sunum gerçekleştirildi. Yılmaz konuşmasında, “TITCK’nın küresel otorite olma yolundaki çalışmalarına AIFD olarak her türlü bilimsel desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Panelde ülkemizdeki sağlık sektörünün mevcut durumu, geleceğe yönelik fırsatlar ve küresel düzeyde rekabetçi bir sektör olma yolunda endüstri ile iş birliği halinde TİTCK tarafından yürütülen evrensel standartlara uyum çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğin yansımalarına EFPIA, TİTCK ve DIA internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

EFPIA:

TİTCK:

DIA: