Hasta Hakları ve Sorumlulukları

01.03.2017

Hasta olarak benim de haklarım ve sorumluluklarım var

 • Başvurduğum sağlık kuruluşunda özel hayatıma saygı gösterilmesini istemeye hakkım var.
 • Başvurduğum sağlık kuruluşundaki uygulamalarla ilgili şikâyetlerimi ve görüşlerimi bildirmeye hakkım var.
 • Doktorumun verdiği tedaviye uyum gösterme sorumluluğum var.
 • Doktorumun verdiği tedaviyle ilgili yaşadığım sıkıntıları doktorumla paylaşma sorumluluğum var.
 • Doktorumun verdiği randevulara uyma sorumluluğum var.
 • Diğer hastaların haklarına saygı gösterme sorumluluğum var.
 • Ailemi sağlığım hakkında doğru bilgilendirme sorumluluğum var.
 • Durumumla ilgili başka bir tıp uzmanından bilgi alma hakkım var.
 • Doktorum tarafından konmuş tanının nitelikleri, hastalığımın gidişatı, verilen tedavinin etkisi, yan etkisi gibi detaylarını ve hedeflerini bilmeye hakkım var.
 • Mevcut tıbbi hizmetler hakkında detaylı bilgi alma hakkım var.
 • Genel kabul görmüş çağdaş tıbbi uygulamaların ışığında uzman ellerden herkesle eşit sağlık hizmeti alma hakkım var.