EFPIA 2022 W.A.I.T Araştırması: Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişim Süresi Göstergeleri

01.06.2023