Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

01.03.2017

Vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlarına verdiği otomatik tepkilere stres denir. Stres; okul değişikliği, iş değişikliği, sevdiklerinden uzak kalmak, kişinin olayları algılayış ve yorumlayış biçimi gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir.

Stresin; fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal belirtileri vardır. Bireysel olarak bu belirtilerden uzaklaşmak ve stresle baş edebilmek için kullanabileceğimiz dört farklı yöntem vardır.

Gevşeme teknikleri, değişik beden egzersizleri ve beslenme biçimlerimiz stresin fiziksel belirtilerini engellememize yardımcı olur.

Zihinsel belirtilerle başa çıkabilmek için uyumsuzluğa ve gerilime neden olan faaliyetler uzaklaşmamız, zihinsel düzenleme ve dönüşüm tekniklerini kullanmamız gerekmektedir.

Davranışsal belirtileri yenmenin en kolay yolu “A Tipi” davranış biçimlerinin değiştirilmesidir.

Duygusal stresle başa çıkabilmek içinse evrensel ilkelere uygun bir yaşam tarzı seçmemiz gerekmektedir.

Stresle bireysel olarak başa çıkmanın en bilinen yöntemlerinden biri de “DKYB” modelidir. DKYB modeli ile izleyeceğimiz adımlar, stres nedeniyle oluşan zararları yararlı bir hale getirmeyi hedefler. DKYB modeli ile stresi kontrol altına olmak için aşağıdaki adımları izlememiz gerekir.

Değiştir:
Bu adım, bizi strese sokan ortam ve koşulları mümkün olduğunca değiştirmemizi gerektirir. Bu adımın gereklerini yerine getirebilmemiz için, hayatımızın kontrolünü elimizde tuttuğumuza inanmamız gerekir.

Kabul Et:
Bu adım, değiştirilmesi mümkün olmayan durumları kabul etmemizi gerektirir. Bir şeyin bizim sınırlarımız dışında geliştiğini ve değiştirilemeyeceğini kabul etmek, o konuya karşı pozitif olarak yaklaşmamızı sağlar.

Yaşam Tarzını Yönet:
DKYB modelinin gerektirdiği son adım, çeşitli egzersiz ve gevşeme yöntemleri ile stresi oluşturan unsurları yok etmeyi gerektirir.

Boş ver:
Bu adım, gerçek dışı beklentileri ve ham hayalleri geride bırakmamızı, kuruntularımızdan uzaklaşarak olaylara farklı bir yorum getirmemizi gerektirir.

Kaynak: http://www.koniks.com/data/pdf/4302.pdf
Referanslar:
[1]Tutar, H., “Kriz ve Stres ortamında Yönetim”, Hayat Yayınları, Kişisel Gelişim Dizisi, No:14, İstanbul, 2000.
[2]Braham, J.B., “Stres Yönetimi” Çev: Vedat G. Diker, Hayat Yayınları, Çanta Kitapları Dizisi No:4, İstanbul, 1988