Biyoteknolojik İlaçlar Kitabı Yayımlandı

21.09.2020

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını ve yıkıcı etkileri, tüm dünyada hastalıklara ve bu hastalıkların tedavisine ilişkin farkındalığı artırmış durumdadır. Küresel çapta en yoğun Ar-Ge faaliyetlerini yürütmekte olan ilaç endüstrisi, COVID-19 ve diğer tüm hastalıkların tedavisi için ilaç geliştirme çabalarını uzun vadeli yatırımlarla, kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı kapsamında “ülkemiz ilaç endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması ve dünya ilaç değer zincirinde daha üst konuma taşınması”nın temel amaç olarak benimsenmesi, ülkemizin ilaç geliştirme alanında küresel bir aktör olma arzusunun açık göstergesidir. İlgili planda biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren ürünler başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında da gerekli ekosistemin oluşturulması hedefi doğrultusunda ilaç ve biyoteknoloji stratejilerinin oluşturulması geleceğe yönelik çizilen çok olumlu bir çerçevedir.

Bu bağlamda, 36 Araştırmacı İlaç Firmasının temsilcisi olarak, biyolojik ve biyobenzer ürünlerin üretimi, kalitesi, preklinik-klinik çalışmaları ve güvenliliği konularını her yönü ile ele alan bu çalışmayı paydaşlarımıza ulaştırmak istedik. “Biyoteknolojik İlaçlar” kitabı, AIFD’nin koşulsuz desteğiyle konusunda uzman akademisyenler tarafından özgün ve tarafsız araştırmalara dayalı içeriklerle hazırlanmıştır. Başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere, biyolojik ve biyobenzer ürünler konusuyla ilgilenen tüm paydaşlar için bir başvuru kaynağı olarak kaleme alınan bu bilimsel kitabın daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemek amacıyla yayım ve dağıtım faaliyetlerinin tümü AIFD tarafından üstlenilmiştir.

Bu önemli kitaba herkesin ücretsiz ve sürekli erişebilmesine aracılık etmek ve içerdiği konulara dair etkinliklerin ilgili kitlelere hızla duyurulabilmesini sağlamak adına kitap içeriğini internet ortamına taşıdık. Kitabın dijital versiyonuna biyoteknolojikilaclar.net web adresinden erişebilir, içerikle ilgili etkinlikleri takip edebilir, kitabın güncel basılı versiyonunu da yine bu site üzerinden talep edebilirsiniz.

http://biyoteknolojikilaclar.net/