Ufuk Avrupa Bilgi Günü’nde yenilikçi sağlık yaklaşımı ele alındı

04.03.2022

AIFD ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle düzenlenen “Ufuk Avrupa Bilgi Günü”, 2 Mart Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.  TÜBİTAK ve Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu’ndan (EFPIA) katılımcıların yer aldığı, Ufuk Avrupa Programı (Horizon Europe) ve Yenilikçi Sağlık Girişimi’ni (IHI) konu alan etkinlikte; AB Araştırma ve Yenilik Programı Ufuk Avrupa, Sağlık Kümesi ve Avrupa Yenilik Konseyi çağrıları ile Yenilikçi Sağlık Girişimi gündeme alındı.

AIFD ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle çevrimiçi olarak düzenlenen Ufuk Avrupa Bilgi Günü, 2 Mart Çarşamba günü saat 14:00’da başladı. Ufuk Avrupa Programı bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı birçok konunun sağlık ve yaşam bilimleri üzerine ele alındığı Ufuk Avrupa Birliği Günü, AIFD üyelerinin yanı sıra, Ar-Ge ve inovasyon odaklı KOBİ’lerin, sağlık ve yaşam bilimleri araştırmacılarının ve bu sektörler ile iş birliği yapmak isteyen paydaşların katılımı ile gerçekleşti. “Ufuk Avrupa Bilgi Günü” etkinliğinin açılış konuşmasını ise AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli gerçekleştirdi.

“İlaç değer zincirinin en önemli halkası olan Ar-Ge ve inovasyona büyük önem atfediyoruz”

AB Araştırma ve Yenilik Programı Ufuk Avrupa’nın tanıtılması, Sağlık Kümesi ve Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) çağrıları hakkında detaylı bilgi verilmesi ve Yenilikçi Sağlık Girişiminin tanıtılması amacıyla düzenlenen Ufuk Avrupa Birliği Günü etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli “Dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve yenilik programlarından biri olan Ufuk Avrupa Programı ile başta üniversitelerimiz, araştırmacılarımız, startuplarımız ve sanayi kuruluşlarımız olmak üzere birçok paydaşa fon kaynağına erişimin yanı sıra Avrupa’nın önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve inovasyon vizyonu hakkında zamanlıca bilgi edinmek ve yenilikçi teknolojilerle ilgili de ortak çalışmalar yürütebilmek imkanları sağlanacaktır.” dedi ve sözlerine AIFD’nin çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek devam etti; “AIFD olarak bizler toplumun sağlık düzeyini daha ileriye taşıyabilmek ve Türk ilaç sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak için ilaç değer zincirinin en önemli halkası olan Ar-Ge ve inovasyona büyük önem atfediyoruz. Ülkemizde hastaların yenilikçi ürünlere ve tedavilere erişimini arttırmak, sağlık alanında karşılanmayan gereksinimlere çözüm üretmek düsturu ile hareket eden AIFD, yenilikçiliğin daha üst seviyelere taşınmasında ve başta klinik araştırmalar olmak üzere ilaç değer zincirinin tüm aşamalarında yol kat etmek adına önemli girişimlerde bulunuyor.”

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, Cumhuriyet tarihimizin en önemli stratejik hedeflerinden biri”

Ufuk Avrupa Bilgi Günü etkinliğine konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan konuşmasında “Tüm iniş ve çıkışlara rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, Cumhuriyet tarihimizin en önemli stratejik hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. Müzakere sürecimizin ivme kaybettiği şu dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin en işler ekseni Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği ve Birlik programlarıdır. AB programları küreselleşen dünyada yeşil ekonomiye geçiş ve dijital dönüşümün gerektirdiği değişikliklere uyum sağlamamız ve COVID-19 salgını gibi sınamalarla mücadele için bize bir anahtar görevi görecektir. Ufuk Avrupa Programı, AB’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payını %3’e yükselterek, küresel düzeyde ABD, Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya gibi küresel aktörlerle rekabet edebilmesi amacıyla geliştirilen dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilikçilik aracıdır.” dedi.

Özcan, doğanın korunması ve ekolojik temelli yenilikçilik faaliyetlerine daha da ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, “Dijitalleşme ve yükselen yeni teknolojileri de kullanarak sanayimizi güçlendirmeliyiz. Bunun için bir sanayi ekosistemi oluşturarak, akademi, araştırma kuruluşlarımız, KOBİ’ler ve büyük şirketlerin bir arada çalışmasını sağlamalıyız. Ufuk Avrupa Programı işte tam buna destek oluyor. Öncelikle ülkemizdeki paydaşların AB’deki muadilleriyle birlikte çalışmasına imkân vererek temel bilgi birikimi ve teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını sağlıyor.” dedi.

İlaç sektörünün Ufuk Avrupa çağrılarına başvurularının artmasını, projelerde daha aktif ve söz sahibi rol almalarını TÜBİTAK destekleriyle teşvik ediyoruz”

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı UİN Koordinatörü Serhat MELİK, programın büyüme yolculuğunu ve bugün ulaştığı noktada hedeflerini ele alarak “İlki 1984 yılında başlatılan Avrupa Birliği Çerçeve Programları AB’nin araştırma ve teknoloji kapasitesini güçlendirmek, üniversite sanayi iş birliğini teşvik etmek ve AB üye ülkeleri ile aday ve diğer ülkeler arasında iş birliğini geliştirmeye dönük bir programdır. Geçtiğimiz son birkaç yılda kazandığımız ivmeyle Ufuk 2020 Programını başarıyla tamamladık, bu başarıyı Ufuk Avrupa Programına da taşımak istiyoruz. AIFD iş birliğinde düzenlenen bu bilgi günü ile, ilaç sektörü ve ilgili paydaşların Ufuk Avrupa çağrılarına başvurularının artmasını, projelerde daha aktif ve söz sahibi rol almalarını teşvik etmeyi arzulamaktayız.” ifadelerini kullandı ve iş birliklerinin önemine dikkat çekerek “TÜBİTAK olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yol haritaları doğrultusunda sağlık sektöründe kapasite geliştirmeyi ve rekabetçiliği çıktı odaklı birlikte geliştirme yaklaşımlarıyla harekete geçiriyor, yerli, yenilikçi ve yeşil Ar-Ge ve üretim iklimini çeşitli arayüzlerle destekliyoruz. Bu kapsamda AIFD ve paydaşlarıyla iş birliğimizin sürerek çıktı odaklı, yenilikçi projelerin geliştirilmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Sağlık odaklı toplumsal sorunlar için iş birliği ile çözüme işaret edildi

Sağlık Kümesi Ulusal İrtibat Noktası Özge Gözay, etkinlik kapsamında Ufuk Avrupa Programı ve başvuru koşulları ile ilgili genel bilgi vererek, 2022 yılı Sağlık Kümesi ve AB Kanser Misyonu çağrılarını sundu. Gözay, sunumunda Ufuk Avrupa Programı’nda sağlık ve yaşam bilimleri araştırmaları için çeşitli fırsatların olduğundan bahsederek, karmaşık sorunlara karşı çok ortaklı, ulus ötesi geniş çaplı iş birliklerinin hedeflendiğini belirtti. Bir Kamu-Özel Ortaklığı olan Yenilikçi Sağlık Girişimi’nin (IHI) de bu hedefler doğrultusunda ilaç, biyoteknoloji ve medikal cihaz sektörü ile Avrupa Komisyonu iş birliğinde rekabet öncesi araştırma ve yenilik desteği sağladığını ifade etti.

Avrupa Yenilik Konseyi Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar Kaya ise gerçekleştirdiği “Avrupa Yenilik Konseyi Programı” başlıklı sunumda Avrupa İnovasyon Konseyi kapsamında Kılavuz, Geçiş ve Hızlandırıcı programlarının ana hatlarını çizerek, bu programlarda özellikle sağlık alanında açılan stratejik öncelik alanları çağrıları ile ilgili bilgi verdi.

Etkinliğin son sunumu ise EFPIA Bilim Politikası ve Düzenleyici İşler Kıdemli Yönetici, Nicolas Creff tarafından gerçekleştirildi. “Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI): Yenilikçi İlaçlar Girişimi Kamu-Özel Ortaklığının başarılarının üzerine inşa edilmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Creff, odak noktasının “Hastalıkları önlemek, durdurmak, teşhis etmek, tedavi etmek-yönetmek ve iyileşmeyi daha verimli bir şekilde teşvik etmek için yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını kolaylaştıran sektörler arası yaklaşımlar” olması gerektiğini belirtirken hedeflerinin “Karşılanmayan halk sağlığı ihtiyaçlarını karşılayan ve sağlık sistemlerine uygulanabilecek daha güvenli ve daha etkili sağlık bakım ürünleri veya çözümlerinin geliştirilmesi için çalışmalar” olduğunu dile getirdi. IHI Kamu-Özel Sektör iş birliği çağrılarının Haziran ayında açılacağını belirten Creff, bu çağrılara yönelik bilgi günü ve ağ kurma faaliyetlerinin düzenleneceğini, etkinliklere Türkiye’den katılım olmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.